תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2007 –  שירות לקוחות/שומה/משפטית/אבטחת מידע

 

הנדון: מסירת מידע – מיסוי מקרקעין

 

  1. בסופו של סעיף 2.1.4, בסוף הפסקה, אחרי "... למעט האמור בסעיף 2.1.3 דלעיל – באשר לזכות הייצוג בהשגה ע"י רו"ח ויועץ מס לפי סעיף 109א לחוק מיסוי מקרקעין". יבוא: "ולמעט האמור בסעיף 2.1.5 להלן".

 

אחרי סעיף 2.1.4 יבוא סעיף 2.1.5 כלהלן:

"2.1.5   עובדים שכירים במשרדי עורכי דין שאינם רשאים לייצג כגון: מתמחים ומזכירות יוכלו להופיע לצורך ביצוע פעולות טכניות כנ"ל ללא צורך בייפוי כוח נוטריוני, אולם יהיה עליהם להציג ייפוי כוח רגיל מטעם המייצג שהוא מעבידם, בצירוף ייפוי הכוח של הנישום המייפה את כוחו של המייצג (אא"כ המייצג מופיע כמייצגו של הנישום בעסקה)."

 

  1. בסעיף 22, לאחר המילים "הממונה על אגף ט" – יש להוסיף את התואר הפורמאלי של הגב' ברכה טל – עו"ד, מנהלת אגף בכירה, משרד מבקר המדינה, נציגות תלונות הציבור.

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע 7/2007 – מסירת מידע

לחץ כאן לתוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2007

לחץ כאן לתוספת מספר 2 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2007

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים