תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/2011 - הטיפול בבקשה לחישוב מס השבח בדרך של פריסה

 

ביום 19 בנובמבר 2019 פורסמה תוספת מספר 1 הנ"ל, אשר כוללת הקלות משמעותיות בבירוקרטיה להליך בקשה לחישוב מס שבח בדרך של פריסה.

 

לחץ כאן תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/2011