רשות המסים ומשרד השיכון והבינוי השיקו יישום חדש המאפשר לקבלנים לדווח במקביל לשני הגופים במכירת דירה

 

רשות המסים פרסמה הודעה בנושא כדלהלן:

 

רשות המסים ומשרד הבינוי והשיכון השיקו יישום חדש המאפשר לקבלנים לדווח באופן מקוון במקביל לממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון ולרשות המסים, במקרים של מכירת דירה. הדיווח המקוון יביא לקיצור משמעותי בזמן הנדרש לקבלן לדווח על מכירת הדירה, ויהווה הקלה משמעותית ברגולציה המוטלת על הקבלנים ומייצגיהם. הדבר אף יאפשר לרשות המסים ולממונה על חוק המכר לטפל בהצהרות באופן יעיל ומהיר יותר מבעבר.

 

חוק מיסוי מקרקעין קובע,  כי קבלן המוכר דירה חייב בהגשת הצהרה לרשות המסים הכוללת, בין היתר, מידע על פרטי הנכס והעסקה, וזאת בתוך 40 יום ממועד החתימה על הסכם המכר. במקביל, מחויב הקבלן בהגשת הצהרה על המכירה לממונה על חוק המכר. גם הצהרה זו כוללת מידע אודות פרטי הנכס הנמכר והעסקה, ובנוסף נתונים אודות הערבויות שניתנו לרוכש. הדיווח לממונה על חוק המכר חייב להתבצע אף הוא תוך 40 יום.

 

היישום החדש מאפשר לקבלן לאשר כי בסיום הליך שליחת ההצהרה המקוונת לרשות המסים, הנתונים המשותפים לשתי ההצהרות בדבר פרטי הנכס והעסקה יועברו באופן אוטומטי לממונה על חוק המכר, ובמקביל יפתח באופן אוטומטי עמוד מקוון מתוך אתר משרד השיכון, בו ישלים המדווח פרטים נוספים הדרושים לממונה על החוק המכר.​

 

היישום החדש מאפשר לקבלן לאשר כי בסיום הליך שליחת ההצהרה המקוונת לרשות המסים, הנתונים המשותפים לשתי ההצהרות בדבר פרטי הנכס והעסקה יועברו באופן אוטומטי לממונה על חוק המכר, ובמקביל יפתח באופן אוטומטי עמוד מקוון מתוך אתר משרד השיכון, בו ישלים המדווח פרטים נוספים הדרושים לממונה על החוק המכר.​

ראה: מיסוי מקרקעין טפסיםחישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח