פסיקת בית המשפט העליון בעניין עמוס גולן (ע''א 5332/08)

 

לאחרונה פסק בית המשפט העליון בשאלה האם משתכנים ביחידות דיור אשר נבנו בהרחבת מושב רכשו את הקנין במגרש והזמינו מן הקבלן שירותי בניה לבניית ביתם (עמדת המערער) או האם מדובר בעסקה של רכישת דירות על ידם מהקבלן (כעמדת רשות המסים). בית המשפט העליון קיבל את עמדת המערער. לפסיקה זאת השלכות משמעותיות לעניין חבות המס של קבוצות רכישה.

 

ראה גם הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2013 מיסוי קבוצות רכישה ו- מיסוי מקרקעין טפסים לעניין הדיווח.

 

לחץ כאן לפסיקת בית המשפט העליון בעניין עמוס גולן (ע''א 5332/08)

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח