פסיקת בית המשפט העליון בעניין ''בזק'' החברה הישראלית לתקשורת בע''מ נגד מנהל מס שבח מקרקעין - רחובות

 

בית המשפט העליון קיבל את עמדת בזק וקבע כי סעיף 102 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 מאפשר השבה של מס הרכישה ומס השבח, אשר שולם בגין עסקת חכירה הכוללת תקופת חכירה אופציונלית, במקרים אשר בהם האופציה לא מומשה בפועל ובדיעבד מסתבר כי העסקה אינה בגדר עסקה בזכות במקרקעין.

במקרים כאמור ניתן לדרוש החזר מס רכישה והחזר מס שבח מקרקעין ממשרד מיסוי מקרקעין.

 

לחץ כאן לפסיקת בית המשפט העליון בעניין ''בזק'' החברה הישראלית לתקשורת בע''מ נגד מנהל מס שבח מקרקעין - רחובות

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים