פסיקת בית המשפט העליון בעניין אפרים רוגובין

 

בית המשפט העליון פסק בעניין אפרים רוגובין כי מאחר ודינו של מס מכירה (מס אשר בוטל) כדין מס שבח לכל דבר ועניין יש להחיל את ההנחה ממס שבח הקבועה בחוק מיסוי מקרקעין, לעסקאות אשר בוצעו בתקופה שנקבע בחוק, גם לגבי מס מכירה.

 

לחץ כאן לפסיקת בית המשפט העליון בעניין אפרים רוגובין

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים