ע''מ 48567-02-12 ברגר נ' מנהל מיסוי מקרקעין נצרת

 

העוררים, בני זוג נשואים כדמו"י, הגישו השגה לקבלת פטור על העברת מקרקעין. בני הזוג טענו להלכת השיתוף. אמנם המקרקעין היו רשומים על שם הבעל בלבד, אך הזכות נרשמה כאשר היו נשואים. המשיב דחה טענת העוררים וחייב אותם בתשלום המס. המשיב לא נימק החלטתו בהשגה ודחה אותה כאילו הייתה בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963.

 ועדת הערר קיבלה הערר באופן חלקי.

 

ראה מיסוי מקרקעין טספים לצורך הגשת השגה ותיקון שומה.

 

לחץ כאן לע''מ 48567-02-12 ברגר נ' מנהל מיסוי מקרקעין נצרת