ע''א 9433/12 ו-1656/13 מיכאל סודרי נגד פקיד שומה פתח תקווה

 

פס"ד הינו ערעור על פס"ד של ביהמ"ש המחוזי בת"א בעניין מס רווח הון לגבי פיצויים המשולמים בגין פגיעה על ידי תכנית לפי חוק התכנון והבנייה.

נקבע כי מקבל הפיצויים אינו זכאי להטבה על פי הוראות סעיף 91(ז) לפקודת מס הכנסה אשר על פיה החיוב במס רווח הון במקרה של הפקעת נכס יהא מחצית מסכום המס.

עוד נקבע כי בחישוב רווח הון יש להתיר ניכוי חלקי של עלות רכישת המקרקעין.

 

לחץ כאן לע''א 9433/12 ו-1656/13 מיכאל סודרי נגד פקיד שומה פתח תקווה

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים