ע''א 924/12 אספן בניה ופיתוח בע''מ נגד מנהל מס שבח חיפה

 

מדובר בתאגיד שהחזיק בדירות מגורים להשכרה מכח הסכם הפעלה. לימים נמכרו הזכויות בתאגיד ורשיות מיסוי מקרקעין דרשו מן הרוכש לשלם מס רכישה. הרוכש טען כי התאגיד אינו נחשב איגוד מקרקעין מכיון שההסכם הינו נכס נפרד מהמקרקעין, מדובר בפרויקט עסקי ולא בהחזקה פסיבית, התאגיד החזיק במוניטין. בית המשפט קבע כי ההסכם אינו נפרד וכי ההפעלה בוצעה על ידי צד קשור.

 

לחץ כאן לע''א 924/12 אספן בניה ופיתוח בע''מ נגד מנהל מס שבח חיפה

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים