ע''א 729/11 סדרון נגד מנהל מע''מ

 

בפס"ד להלן חברה קיבלה פיצוי כתוצאה מהפרת הסכם לקבל זכות לביצוע עבודות בניה במסגרת הסכם קומבינציה. רשות המסים קבעה כי תשלום זה מהווה תמורה החייבת במע"מ. בית המשפט דחה גישה זאת וקבע כי מכר חוזר הוא מכר רצוני ואינו כולל מכר בלתי רצוני בעקבות הפרת ההסכם. גם לעניין מיסוי מקרקעין לעתים רשות המס טוענת כי השבת נכס מקרקעין מהווה מכר חוזר של הנכס.

 

ראה גם מיסוי מקרקעין טפסים לעניין הדיווח על עסקה וביטול עסקה. 

 

לחץ כאן לע''א 729/11 סדרון נגד מנהל מע''מ

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח