ע"א 703-13 פסיקת בית המשפט העליון בעניין מומב השקעות בע"מ - פטור מס שבח לחברה משפחתית

 

ערר זה עסק בשאלה האם חברה משפחתית פטורה מתשלום מס שבח בגין מכירת דירה אשר בבעלותה מכוח סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א - 2011.

בית המשפט העליון דחה את הערר וקבע כי לא ניתן לראות בדירה אשר נמצאת בבעלות חברה משפחתית כדירה בבעלות יחיד כנידרש בסעיף 6 לחוק הנ"ל ועל כן, חברה משפחתית אינה זכאית ליהנות מן הפטור ממס שבח אשר נקבע בחוק הנ"ל.

 

לחץ כאן ל- ע"א 703-13 מומב השקעות בע"מ

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים