ע''א 4378/11 תפוח פז פיתוח נדל''ן בע''מ - מיסוי קבוצות רכישה

 

בית המשפט העליון קבע מבחנים אשר על פיהם יש למסות קבוצות רכישה טרם כניסת תיקון 69 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 אשר קבע הוראה ספציפית בחוק למיסוי קבוצות רכישה: מבחן רווח וסיכון כלכלי, הענקת ליווי פיננסי , מידת מעורבות והשפעת המארגן בהקמה, טיב ההסכמים עליהם חתמו הקבוצה, מתי חברי הקבוצה קיבלו בעלות על הדירות, אופן הצגת הפרויקט, ידע לגבי העלות וכו'.

 

ראה גם הוראת ביצוע 2/2013 - מיסוי קבוצת רכישה ו- מיסוי מקרקעין טפסים לעניין הדיווח.

 

לחץ כאן לע''א 4378/11 תפוח פז פיתוח נדל''ן בע''מ - מיסוי קבוצות רכישה

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח