ע"א 4140/15 ע"א 6895/15 בית המשפט העליון - מס רכישה על הוצאות משפטיות לרישום דירה מקבלן

 

פסק הדין דן בסוגיה האם ב"שווי המכירה" בהתאם לסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 יש לכלול את ההוצאות המשפטיות לעניין רישום זכויות בדירה אשר נרכשה מקבלן על ידי רוכש הדירה ואשר שולמו על ידי הרוכש.

באותם מקרים דובר בדירה אשר נרשמה וההוצאות המשפטיות - שכר טרחת עו"ד משתלמות לעו"ד של הקבלן בעבור הרישום הראשוני.

ועדות הערר הגיעו בשני התיקים לתוצאות שונות.

 

ביהמ"ש העליון פסק כי כאשר מדובר ברכישת דירה מקבלן והקבלן מחויב בדין או על פי החוזה לרשום את הדירה הנרכשת באמצעות עורך דינו, שכר הטרחה הינו חלק אינטגרלי משווי הדירה, בין אם התשלום לקבלן ובין אם במישרין לעו"ד לעניין מס רכישה.

בית המשפט העליון, מציין, כי יתכן ושירותים משפטיים אחרים, אשר אינם במובהק חלק מחיובי הקבלן בעסקה, אשר עו"ד יבצע, יהיו חלק משווי הרכישה לעניין המס. העניין תלוי נסיבות, וחזקה על רשות המסים שתנהג בהגינות ולא יכרכו לצרכי מס מה שאינו טעון כריכה.

 

לחץ כאן לע"א 4140/15 ע"א 6895/15 בית המשפט העליון - מס רכישה על הוצאות משפטיות לרישום דירה מקבלן

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים