ע''א 3289/12 מנהל מיסוי מקרקעין מרכז נגד כהנא ואבני עמי חברה לבניין

 

במקרה אשר בפס"ד להלן בוצעה עסקת קומבינציה בין בעלי קרקע לחברה קבלנית (העוררים) , אשר קבעו את שווי המכירה על פי עלות שירותי הבניה בתוספת רווח קבלני.

העלות נלקחה מן החשבונית אשר הוציאו הקבלנים. מנהל מיסוי מקרקעין קבע שווי מכירה גבוה יותר. ועדת הערר קיבלה את הערר.

מנהל מיסוי מקרקעין פנה לעליון אשר קבע כי השווי יוגדל על פי שווי השוק של הקרקע או שירותי הבנייה וזאת לפי קביעת פ"ש.

 

לחץ כאן לע''א 3289/12 מנהל מיסוי מקרקעין מרכז נגד כהנא ואבני עמי חברה לבניין

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים