ע''א 3178/12 יגאל שלמי נגד מנהל מיסוי מקרקעין נתניה - בית המשפט העליון

 

השאלה בפס"ד זה הינה האם יש להחיל את ה"פיקציה" המשפטית אשר נקבע בסעיף 49(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, על פיה רואים בני זוג כ"מוכר אחד" לעניין פטור ממס שבח, גם על בני זוג אשר ערכו הסכם יחסי ממון, אשר על פיו שמרו על הפרדה רכושית ביחס לנכסיהם לפני הנישואין.

נקבע כי מדובר בחזקה הניתנת לסתירה וכי בנוסף להסכם הממון יידרש הנישום להוכיח כי ההפרדה הרכושית התקיימה בפועל.

 

לחץ כאן לע''א 3178/12 יגאל שלמי נגד מנהל מיסוי מקרקעין נתניה

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים