ע''א 2796/12 פראן נגד פקיד שומה ירושלים 3

 

פס"ד דן בשאלה כיצד יש לחשב שווי של נכס מקרקעין המושכר למגורים, לשם ניכוי פחת מן ההכנסה בגין השכרת הנכס, על פי תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), התשמ"ט 1989. וכן בשאלה האם ניתן לשלם באיחור מס בשיעור 10% בגין הכנסה מהשכרת דירה למגורים.

 

לחץ כאן לע''א 2796/12 פראן נגד פקיד שומה ירושלים 3

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים