ע''א 10793/08 נאות דברת פיתוח ובניין בע''מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות

 

המערערת דווחה למשרד מיסוי מקרקעין על עסקה, אך לא דיווחה על מסמך נוסף אשר חתמה הכולל שינויים בעסקה.

בית המשפט העליון דחה את הערעור לפיה חלה התיישנות על שומת מס רכישה מקורית וקבע כי העסקה הנוספת אשר נחתמה שונה במהותה ובתוכנה מן ההסכם הראשוני ועל כן, אין מדובר בתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק") אלא בסעיף 82 לחוק בו יכול מנהל מס שבח לדרוש מן הרוכש ללא הגבלת זמן למסור הצהרה.

 

ראה גם מיסוי מקרקעין טפסים לעניין הדיווח למשרד מיסוי מקרקעין.

 

לחץ כאן לע''א 10793/08 נאות דברת פיתוח ובניין בע''מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים