סקירה כלכלית של משרד האוצר - ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר 2015

  

נמצא כי בחודש אוקטובר 2015 נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דו חודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה ביותר מאז התקופה המקבילה בשנת 2011. ניתוח מכירות הקבלנים מלמד על ירידה חדה ברכישות הזוגות הצעירים לפחות באזורים בהם נסגרו לאחרונה מכרזי מחיר למשתכן.

 

 לחץ כאן לסקירה כלכלית בנושא ענף הנדל"ן למגורים - אוקטובר 2015

ראה גם: חישוב מס שבח , שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים