דע זכויותיך וחובותיך – מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין לשנת 2019 

תשומת הלב להארכת הוראת השעה להקלות במכירת קרקע לבניית דירות בהתאם סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת 

כמידי שנה מפרסמת רשות המסים מדריך לנישומים אשר מכרו או רכשו זכות במקרקעין הכולל את הנושאים להלן: 
 
ראה גם מיסוי מקרקעין טפסים
 
לחץ כאן לדע זכויותיך וחובותיך - מדריך לרוכש/מוכר זכות במקרקעין לשנת 2019