הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2015

עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

 

 

להלן סכומים חשובים מתוך הוראת הביצוע:

 

מס רכישה

 ראה כאן מדרגות מס רכישה 2018

דירת מגורים יחידה

ביום 16.1.15 עודכנו המדרגות בהתאם לשיעור עליית המדד ולהלן גובה המדרגות המעודכנות אשר יעמדו בתוקף עד ליום 15.1.16:

 

 1. על חלק השווי שעד 1,568,800 שקלים חדשים – לא ישולם מס.
 2. על חלק השווי העולה על 1,568,800 שקלים חדשים ועד 1,860,790 שקלים חדשים – 3.5%.
 3. על חלק השווי העולה על 1,860,790 שקלים חדשים ועד 4,800,605 שקלים חדשים – 5%.
 4. על חלק השווי העולה על 4,800,605 שקלים חדשים ועד 16,002,015 שקלים חדשים – 8%.
 5. על חלק השווי העולה על 16,002,015 שקלים חדשים – 10%.

 

לעניין זה ראה דירה יחידה לעניין מס רכישה

 

דירת מגורים (שאינה דירה יחידה) עד ליום 30.6.15

 1. על חלק השווי שעד 1,162,120 שקלים חדשים – 5%.
 2. על חלק השווי העולה על 1,162,120 שקלים חדשים ועד 3,846,350 שקלים חדשים – 6%.
 3. על חלק השווי העולה על 3,486,350 שקלים חדשים ועד 4,800,605 שקלים חדשים – 7%.
 4. על חלק השווי העולה על 4,800,605 ועד 16,002,015 שקלים חדשים – 8%.
 5. על חלק השווי העולה על 16,002,015 שקלים חדשים – 10%.

 

 

דירת מגורים (שאינה דירה יחידה) מיום 1.7.15 עד ליום 15.1.16

 1. על חלק השווי שעד 1,126,475 שקלים חדשים – 3.5%.
 2. על חלק השווי העולה על 1,126,475 שקלים חדשים ועד 4,800,605 שקלים חדשים – 5%.
 3. על חלק השווי העולה על 4,800,605 שקלים חדשים ועד 16,002,015 שקלים חדשים – 8%.
 4. על חלק השווי העולה על 16,002,015 שקלים חדשים – 10%.

 

הקלה ל"עולה"

בהתאם לעדכון הסכומים האמורים בתקנה בהתאם לעליית המדד יעמוד שיעור מס הרכישה החל מיום 16.1.15 ועד ליום 15.1.16 על השיעורים להלן:

 

 1. על חלק השווי שעד 1,700,220 שקלים חדשים – 0.5%.
 2. על חלק השווי העולה על 1,700,220 שקלים חדשים – 5%.

 

 

הקלה לרוכש משק חקלאי

החל מיום 16.1.15 ועד ליום 15.1.16 תשלום מס רכישה (לגבי החלק שאינו בניין המשמש למגורים אשר לגביו ישלם מס רכישה בהתאם לשיעורי מס הרכישה על דירת מגורים לעיל) בהתאם לשיעורים להלן:

 

 1. על השווי שאינו עולה על 347,755 שקלים חדשים – 0.5%.
 2. על חלק השווי העולה על 347,755 שקלים חדשים – 5%.

 

מס שבח

 

סעיף 49א(א1) – תקרת פטור לפי פרק חמישי 1 לחוק

להלן סכום תקרת הפטור לתקופה שבין 1.1.15 ועד 31.12.15 – 4,496,000 שקלים חדשים.

 

סעיף 49ה' לחוק

מכירת דירה בפטור בנוסף למכירת דירה אחרת נוספת שתימכר אף היא בפטור וזאת בין היתר בכפוף, לכך שהמוכר רכש ב- 12 החודשים שטרם מכירת הדירה הנוספת או ב- 12 החודשים שלאחר מכירת הדירה הנוספת דירה אחרת וזאת בשווי העולה כדי 75% לפחות משוויין של שתי הדירות הנמכרות.

 

להלן הסכומים המעודכנים לתקופה שבין 1.1.15 ועד 31.12.15:

שווי שתי הדירות הנמכרות יחד (סעיף 49ה(א)(3)) – 2,022,000 שקלים חדשים.

שווי מירבי של שתי הדירות (סעיף 49ה(א1)) – 3,364,000 שקלים חדשים.

 

סעיף 49ז' לחוק

לעניין מכירת "דירת מגורים מזכה" מקום בו התמורה מושפעת מזכויות לבניה נוספת, יהא המוכר זכאי לפטור נוסף בשל הזכויות לבניה נוספת זאת בסכום שווי הדירה או בסכום ההפרש שבין תקרת הפטור לבין סכום שווי הדירה, לפי הנמוך.

כמו כן, נקבע כי סכום הפטור הכולל, בתנאים המפורטים בסעיף, לא יפחת מרצפת הפטור.

 

להלן סכומי תקרת הפטור ורצפת הפטור המעודכנים:

תקרת הפטור החל מיום 16.1.15 ועד 15.1.16 – 2,064,600 שקלים חדשים.

 

רצפת הפטור החל מיום 16.1.15 ועד 15.1.16 – 517,100 שקלים חדשים.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2015

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים