הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2014

עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

 

ראה כאן מדרגות מס רכישה 2018

להלן סכומים חשובים מתוך הוראת הביצוע:

מס רכישה

 

דירת מגורים יחידה

להלן גובה המדרגות המעודכנות בשנת 2014:

 

  1. על חלק השווי שעד 1,517,210 שקלים חדשים – לא ישולם מס.
  2. על חלק השווי העולה על 1,517,210 שקלים חדשים ועד 1,799,605 שקלים חדשים – 3.5%.
  3. על חלק השווי העולה על 1,799,605 שקלים חדשים ועד 4,642,750 שקלים חדשים – 5%.
  4. על חלק השווי העולה על 4,642,750 שקלים חדשים ועד 15,475,835 שקלים חדשים – 8%.
  5. על חלק השווי העולה על 15,475,835 שקלים חדשים – 10%.

 ראה גם דירה יחדה לעניין מס רכישה

 

הקלה ל"עולה"

בהתאם לעדכון הסכומים האמורים בתקנה בהתאם לעליית המדד יעמוד שיעור מס הרכישה החל מיום 16.1.14 ועד ליום 15.1.15 על השיעורים להלן:

 

  1. על חלק השווי שעד 1,644,310 שקלים חדשים – 0.5%.
  2. על חלק השווי העולה על 1,644,310 שקלים חדשים – 5%.

 

הקלה לרוכש משק חקלאי

החל מיום 16.1.14 ועד ליום 15.1.15 תשלום מס רכישה (לגבי החלק שאינו בניין המשמש למגורים אשר לגביו ישלם מס רכישה בהתאם לשיעורי מס הרכישה על דירת מגורים לעיל) בהתאם לשיעורים להלן:

 

  1. על השווי שאינו עולה על 336,320 שקלים חדשים – 0.5%.
  2. על חלק השווי העולה על 336,320 שקלים חדשים – 5%.

 

מס שבח

 

סעיף 49ה' לחוק

מכירת דירה בפטור בנוסף למכירת דירה אחרת נוספת שתימכר אף היא בפטור וזאת בין היתר בכפוף, לכך שהמוכר רכש ב- 12 החודשים שטרם מכירת הדירה הנוספת או ב- 12 החודשים שלאחר מכירת הדירה הנוספת דירה אחרת וזאת בשווי העולה כדי 75% לפחות משוויין של שתי הדירות הנמכרות.

 

להלן הסכומים המעודכנים לתקופה שבין 1.1.14 ועד 31.12.14:

שווי שתי הדירות הנמכרות יחד (סעיף 49ה(א)(3)) – 2,024,000 שקלים חדשים.

שווי מירבי של שתי הדירות (סעיף 49ה(א1)) – 3,367,000 שקלים חדשים.

 

סעיף 49ז' לחוק

לעניין מכירת "דירת מגורים מזכה" מקום בו התמורה מושפעת מזכויות לבניה נוספת, יהא המוכר זכאי לפטור נוסף בשל הזכויות לבניה נוספת זאת בסכום שווי הדירה או בסכום ההפרש שבין תקרת הפטור לבין סכום שווי הדירה, לפי הנמוך.

כמו כן, נקבע כי סכום הפטור הכולל, בתנאים המפורטים בסעיף, לא יפחת מרצפת הפטור.

 

להלן סכומי תקרת הפטור ורצפת הפטור המעודכנים:

תקרת הפטור החל מיום 16.1.14 ועד 15.1.15 – 1,996,700 שקלים חדשים.

 

רצפת הפטור החל מיום 16.1.14 ועד 15.1.15 – 500,100 שקלים חדשים.

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2014

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים