מדרגות מס רכישה לדירת מגורים שאינה דירה יחידה

להלן מדרגות מס רכישה מעודכנות לפי סעיף 9(ג1ג)(1) לחוק שיחולו בהתאם להוראות התיקון אשר אושר בכנסת ביום 29 ביולי 2020:

 

1. על חלק השווי שעד 1,292,280 ש"ח – 5%.

2. על חלק השווי העולה על 1,292,280 ש"ח ועד 3,876,835 ש"ח – 6%.

3. על חלק השווי העולה על 3,876,835ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 7%.

4. על חלק השווי העולה על 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8%.

5. על חלק השווי העולה על 17,794,305 ש"ח – 10%.