מגדל חברה לביטוח בע''מ נגד מנהל מיסוי מקרקעין חיפה

 

פסק הדין דן בעניין סיווג זכויות חכירה של מקרקעין אשר נרכשו במסגרת עסקת BOT. גם אם הסכם אופציה מעניק למדינה זכות לביטול או לקיצור תקופת החכירה, זה לא משנה את מהות החכירה אשר הוענקה על פי הסכמי החכירה, כ"זכות במקרקעין". נקבע כי מדובר בעסקת מכירה ולא בביטול חכירה.

 

ראה גם מיסוי מקרקעין טפסים לעניין הדיווח למשרדי מיסוי מקרקעין.

 

לחץ כאן למגדל חברה לביטוח בע''מ נגד מנהל מיסוי מקרקעין חיפה

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח