מיסוי מקרקעין טפסים

סעיף 112(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (להלן: "החוק") קובע כי המנהל רשאי לקבוע את הטפסים הדרושים לביצוע חוק זה. קבע המנהל טפסים לחוק מיסוי מקרקעין לא ישתמש אדם אלא בהם.

דהינו, בכל פניה אל משרדי מיסוי מקרקעין חובה להשתמש ב- טפסים מיסוי מקרקעין הרשמיים אשר פורסמו על ידי מנהל מיסוי מקרקעין.

תשומת הלב כי בהתאם לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(דיווח מקוון), התשע"ח-2017, קיימת חובה להגיש את הדיווחים להלן באופן מקוון (טפסים מקוונים):

1. הצהרה על פי סעיף 73 לחוק.

2. בקשה לתיקון שומה על פי סעיף 85 לחוק.

3. הודעץ השגה על פי סעיף 87 לחוק.

4. מסמך כאמור בסעיף 96 לחוק.

להלן טפסים מיסוי מקרקעין אשר כאמור בהתאם להוראות החוק קיימת חובה להשתמש בהם:

Declaration for Betterment Tax Obligation Upon sale of an Obligated Entitling Residential Apartmnt (For use during the transition period in the years 2014-2017).

 מומלץ להסתייע במומחה למיסוי מקרקעין לביצוע תכנון מס שבח, חישוב מס שבח ו- החזר מס שבח מקרקעין.