טופס 7000/ב –  הצהרת המוכר על מכירת זכות במקרקעין שהרווח ממנה נתון לשומת מס הכנסה ומבוקש

                         פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין.

                         הצהרת הרוכש על רכישת זכות במקרקעין         

  

תשומת הלב להוראות לעניין דיווח מקוון.

 

להלן הנתונים אשר יש למלא בטופס:     

 

פרטי הנכס

  1. פרטי המוכר/ים
  2. פרטי הרוכש/ים

 

  1. המוכר מבקשת/ת פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין:

□ ברשותי אישור פקיד שומה כללי לשנת המכירה.

□ ברשותי אישור פקיד שומה לגבי הפרויקט.

□ אישור פרטני לנכס הנמכר יומצא לאחר הדיווח לפקיד שומה.

 

הרוכש/ת מבקש/ת פטור/פטור חלקי ממס רכישה לפי:

□ תקנה ______ לתקנות מס רכישה

     (תקנה 11 – נכה ותקנה 12 – עולה; יש לצרף טופס 2973)

 

 

 

 

 

שומה עצמית למס רכישה

 

 

שווי לצורך מס רכישה

שיעור המס

שסכום המס

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

 

 

 

 

לחץ כאן לטופס 7000/ב

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים