חישוב מס רכישה ברכישת ''דירת מגורים יחידה'' על ידי עולה

בהתאם למצב החוקי היום - ברכישת דירת מגורים יחידה על ידי עולה חדש קיימת עדיפות מבחינת הנישום לחישוב המס בהתאם למדרגות הרגילות הקבועות בסעיף 9(ג1א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, לעומת השיעורים אשר נקבעו לעולים חדשים בהתאם לתקנה 12 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה). רשות המסים פרסמה הבהרה בנושא.

 

ראה גם דירת מגורים לעניין מס רכישה

         דירת יחידה לעניין מס רכישה

 

לחץ כאן להבהרת רשות המסים בנושא

 ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים