חוזר מיסוי מקרקעין 2/2020 שינוי ייעוד בקרקע חקלאית החלטות 1470 1469 הפסקת חכירה והשבת הקרקע לרשות מקרקעי ישראל

מטרת החוזר הינה לפרט את תמצית החלטה 1470 והחלטה 1469 והשלכות המס הנובעות מהן לעניין חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963.

 

לחץ כאן לחוזר מיסוי מקרקעין 2/2020