חוזר מיסוי מקרקעין 2/2019 - שיעור מס הרכישה ברכישת דירת מגורים המהווה תחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה שבנייתה טרם הסתיימה

 

רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי אשר מבהיר את תיקון 93 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) בנושא ומתייחס לצורך בהקלה במקרים אלו, הוראות מעבר, תחולה והתיישנות.

 

לחץ כאן לחוזר מיסוי מקרקעין 2/2019