ו''ע 7098-07-10 אוניברסיטת בן גוריון נ' המפקח על רישום מקרקעין באר שבע

 

פסק הדין דן בפרשנות סעיף 61 (ב)(1)(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) הקובע פטור ממס שבח למוסד ציבורי בתנאים מסויימים וכן בפרשנות הוראות סעיף 9 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה) הקובע שיעור מופחת של מס רכישה ברכישת זכות במקרקעין על ידי מוסד ציבוריי.

 

לחץ כאן לו''ע 7098-07-10 אוניברסיטת בן גוריון נ' המפקח על רישום מקרקעין באר שבע

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים