ו"ע 7018-04-16 יורשי המנוחה בתיה כספי ז"ל – פטור ממס לנכה – האם גם על מס שבח?

לאחר קבלת שומת מס שבח סופית ממשרד מיסוי מקרקעין פנתה העוררת אל פקיד השומה בבקשה לקבלת פטור ממס בשל נכות, בהתאם להוראות סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה.

פקיד השומה אישר לעוררת בהתאם לבקשתה פטור ממס בשל היותה נכה.

בעקבות זאת, הגישה העוררת בקשה לתיקון שומת מס שבח וביקשה לנצל את הפטור ממס בשל הכנסות פאסיביות כנגד הכנסתה מן השבח בפריסה על פני 4 שנים.

בקשה זאת נדחתה על ידי משרד מיסוי מקרקעין חיפה ועל כך הוגש הערר.

נפסק על ידי ועדת הערר כי הענקת פטור לנכה על פי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה אינה מעניקה לו גם פטור ישיר מתשלום מס שבח.

השופט קובע כי קביעה זאת מעלה תהיות הואיל והינה בניגוד לתכלית החקיקה של הענקת הפטור לנכה. עם זאת המחוקק לא החיל את הפטור לנכה על כלל הכנסותיו של הנכה וייחד אותן אך ורק לאותן הכנסות הקבועות בסעיף הפטור, ועל כן, אין ברצון להיטיב עם הנכה די כדי לקבוע פטור אשר לא הוענק על ידי המחוקק.

הערר נדחה ונקבע כי ההכרה בזכאות לפטור ממס לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה אינה רלוונטית לחישוב מס שבח ואינו חל על חבות המוכר במס שבח, במישרין או בעקיפין בדרך של פריסת מס שבח.

לחץ כאן לו"ע 7018-04-16 יורשי המנוחה בתיה כספי ז"ל – פטור ממס לנכה – האם גם על מס שבח?