וע 61281-01-12 בושרי ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין מרכז

בועדת הערר נדון מקרה של אדם אשר מכר מגרש בשטח של כ- 500 מ"ר ועליו דירה קטנה. המוכר דרש את הפטור ממס שבח מקרקעין המוענק במכירת דירת מגורים מזכה בגין מלוא התמורה שהתקבלה.

מנהל מיסוי מקרקעין סירב להעניק את הפטור ממס שבח מקרקעין וטען כי המוכר מכר שני נכסים: דירת מגורים ושטח אשר משרת אותה ומגרש ריק אשר בגין מכירתו אין זכאות לפטור ממס שבח. מנהל מיסוי מקרקעין עשה שימוש בסמכותו לבצע "פיצול אופקי" או "פיצול פיזי" כפי שהדבר מכונה בשפה המקצועית.

בית המשפט הכיר כעקרון בסמכותו זו של מנהל מיסוי מקרקעין אך דחה אותה במקרה הספציפי אשר נדון בפניו. הועדה קבע כי על מנהל מיסוי מקרקעין מוטל נטל ההוכחה להראות כי מדובר בשטח גדול אשר חורג מן המקובל באזור בו נמכרה הדירה. הועדה אף קבע כי שטח של עד דונם אינו גדול דיו ורק במקרים מתאימים ומיוחדים יורשה מנהל מיסוי מקרקעין לבצע פיצול אופקי של הנכס ולטעון כי המגרש אינו חלק מן הדירה.

 

לחץ כאן לוע 61281-01-12 בושרי ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין מרכז

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים