ו"ע 54905-05-13 רפופורט נ' מנהל מיסוי מקרקעין מרכז

 

הערר דן בשאלה האם זכאי רוכש דירה לפטור מלא או להקלה בתשלום מס רכישה בגין רכישת "דירת מגורים יחידה" כאשר בבעלות רעייתו מצויה דירה אחרת, וכאשר בין בני הזוג נחתם הסכם יחסי ממון ולטענתם הם מקיימים ביניהם הפרדה רכושית.

תמצית העובדות

  1. ביום 11 במאי 2009 נישאו בני הזוג (לשניהם אלו נישואים בשנית).
  2. ביום 29 באפריל, בטרם נישאו, חתמו בני הזוג על הסכם ממון בגדרו נקבע הפרדה רכושית מלאה.
  3. לבת הזוג שתי דירות אשר נרכשו על ידה עוד לפני שהכירה את העורר.
  4. דמי שכירות מדירת בת הזוג משמשים אותה לפירעון משכנתא הרשומה על דירתה.
  5. ביום 12 באוגוסט 2012 רכש העורר את הדירה נושא הערר, על שמו בלבד וממקורותיו בלבד.

 

נקבע, כי בהתבסס על הלכת שלמי, כאשר נחתם הסכם ממון בין בני זוג נשואים ומתקיימת הפרדה רכושית בפועל לגבי הרכוש השייך לכל אחד מבני הזוג - זכאי כל אחד ואחד מבין בני הזוג, הרוכש דירה לבעלותו הבלעדית, ליהנות מחישוב מס רכישה המתייחס לרכישת "דירה יחידה" הגם שבבעלות בן זוגו מצויה דירה נוספת.

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

 

לחץ כאן ל- ו"ע 54905-05-13