ו"ע 44202-05-16 טוונטי האנדרד נהריה ואח' נגד מיסוי מקרקעין חיפה - האם חברה יכולה לבקש לחשב מס שבח בדרך של פריסה ?

 

במקרה זה חברות אשר רכשו מקרקעין בשנת 2010 ומכרו את המקרקעין בשנת 2015, הגישו בקשה לפריסת מס שבח על פני 4 שנים, בהתאם להוראות סעיף 48א(ה)(1) לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק").

החברות ביקשו את הפריסה הואיל ובשנת המכירה מס החברות עמד על 26.5% והחברות רצו לפרוס את השבח לשנים בהן מס החברות עמד על 25% (נציין כי לדעתנו היה ניתן להגיע לחבות מס נמוכה יותר בדרך אחרת).

 

מנהל מיסוי מקרקעין דחה את הבקשה בטענה כי רק יחיד יכול ליהנות מחישוב מס שבח בדרך של פריסה.

                                             

ועדת הערר סוקרת את תכלית החקיקה של החלופה לחישוב מס שבח בדרך של פריסה, ומתייחסת לכך כי הואיל והשבח נצמח על פני שנות ההחזקה בנכס ולאור עיקרון המימוש הקובע כי אירוע המס יהא במועד המכירה "אפקט הדחיסה" , בחר המחוקק למתן את העיוות הנובע מ"אפקט הדחיסה", על ידי מתן אפשרות לחשב את מס השבח בדרך של פריסה.

הועדה קובעת כי לו רצה המחוקק לצמצם את תחולת הוראות הפריסה ולסייגן כך שיחולו רק על מוכר שהוא יחיד, יכול היה לומר זאת במפורש, כפי שנעשה בהוראות שונות של החוק.

 

נפסק כי חברה רשאית לבקש לחשב את מס השבח בדרך של פריסה.

 

כאמור, לדעתנו ניתן להגיע לתוצאת מס טובה יותר בדרך אחרת.

 

לחץ כאן לו"ע 44202-05-16 טוונטי האנדרד נהריה ואח'