ו"ע 39284-01-10 אלדר נכסים - האם חברה המחזיקה בקניון הינה איגוד מקרקעין

 

חברת אלדר נכסים בע"מ רכשה מניות של חברת קניונים לישראל בע"מ המחזיקה בקניות בת ים.

המחלוקת הייתה האם חברת קניונים לישראל הינה איגוד מקרקעין ועל כן חברת אלדר נכסים בע"מ חייבת בתשלום מס רכישה.

נפסק בדעת הרוב כי חברת קניונים לישראל אינה איגוד מקרקעין מן הטעם שההחזקה בקניון בת ים  אינה בגדר החזקה בזכויות במקרקעין בלבד, אלא יש ברשותה נכס בלתי מוחשי נוסף של "ערך העסק החי" / מוניטין, הגורם לתשואה עודפת על השכרה פסיבית של נכס מניב ונכס זה משמש לחברה בייצור הכנסה ואינו טפל למטרותיה העיקריות ועל כן, החברה אינה איגוד מקרקעין ורכישת המניות אינה חייבת במס רכישה.

 

לחץ כאן ל- ו"ע 39284-01-10 אלדר נכסים - האם חברה המחזיקה בקניון הינה איגוד מקרקעין

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים