ו"ע 37007-04-14 אבו זמיל נ' מנהל מס שבח מקרקעין ת"א

 

במועד רכישת דירה חדשה, התחייבה הרוכשת למכור תוך 24 חודשים את דירתה הראשונה על מנת שתהא זכאית לההקלה במס רכישה לדירה יחידה.

הדירה הראשונה נמכרה תוך 7 חודשים ממועד הרכישה של הדירה החדשה.

לאחר יותר משנתיים, בוטלה עסקת המכירה של הדירה הראשונה, בהתאם להוראות סעיף 102 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963.

נפסק כי מאחר וביטול עסקה הינו רטרואקטיבי הרוכשת אינה זכאית להקלה במס רכישה לדירה יחידה.

 

ראה גם דירה יחידה לעניין מס רכישה

לחץ כאן ל- ו"ע 37007-04-14 אבו זמיל נ' מנהל מס שבח מקרקעין ת"א

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים