ו''ע 2479-09-12 מיארה נ' מנהל מיסוי מקרקעין נצרת

 

המחלוקת בפס"ד זה הינה באם הדירה נתקבלה במתנה או שמא מלכתחילה רכישת המגרש מאת מנהל מקרקעי ישראל ובניית הדירה בוצעו על ידי אחר.

עורר רכש מגרש לבניה עצמית ושילם דמי היוון והוצאות פיתוח.

העורר ביקש פטור ממס שבח על פי סעיף 49(ב)(1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963.

המשיב דחה בקשה זו וטען כי לא עלה בידי העורר להוכיח מקורות מימון עצמיים. בהמשך עלתה טענה חלופית לגבי דירה במתנה.

 

ראה גם מיסוי מקרקעין טפסים לצורך הדיווח עם עסקאות במקרקעין.

 

לחץ כאן לו''ע 2479-09-12 מיארה נ' מנהל מיסוי מקרקעין נצרת