ו"ע 16836-03-17 רוזנבוים – מס רכישה דירה יחידה כאשר לבן זוג דירה נוספת

בני הזוג נישאו בחודש ינואר 2007, עבור שני בני הזוג אלו נישואים ראשונים ולהם ילדים מנישואים אלו בלבד.

בני הזוג חתמו ביום 3 בינואר 2007, ערב נישואיהם, על הסכם ממון המתייחס לדירת מגורים ברמת גן ("הדירה הראשונה") אשר נרכשה על ידי בן הזוג כבר בשנת 2001 ולחשבון בנק על שם בן הזוג בלבד.

הסכם הממון קובע כי דירה זאת , כמו גם תמורה אשר תתקבל ממכירתה, שייכים לבן הזוג בלבד.

בשנת 2009 רכש בן הזוג דירה חלופית, אשר מומנה ממכירת הדירה הראשונה, מימון נוסף שנדרש בוצע מחשבון בן הזוג בלבד.

בני הזוג וילדיהם התגוררו בדירת בן הזוג הראשונה והחלופית, מבלי שבת הזוג שילמה דמי שכירות לבן הזוג עבור השימוש בדירתו.

במהלך שנת 2016 רכשו בני הזוג דירה משותפת להשקעה.

המחלוקת במקרה זה הינה האם בכל הנוגע למחצית הדירה השייכת לבת הזוג, זכאית היא לתשלום מס רכישה מופחת החל על דירת מגורים יחידה.

ברוב דעות נפסק כי על אף המגורים המשותפים בדירת בן הזוג, עמדו בני הזוג בשני התנאים אשר נקבעו בהלכת שלמי:

  1. קיומו של הסכם ממון תקף בין בני הזוג, במסגרתו נקבעה חלוקת הזכויות בדירות המגורים אשר ברשות בני הזוג.
  2. הוכחה כי הסכם הממון מיושם בפועל, כך שמתקיימת הפרדה רכושית בין בני הזוג בכל הנוגע לדירות נשוא הסכם הממון.

לחץ כאן לו"ע 16836-03-17 רוזנבוים