ו''ע 1573-08 קופת חולים כללית נ' מס שבח ת''א 1

 

פסק הדין קובע כי אין מקום להבחנת מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב, בין מוסד ציבורי המוכר "באותה נשימה" מקרקעין, עם כל הזכויות במקרקעין, לבין מוסד המוכר את זכויות הבניה במקרקעין, מבלי שחדל להשתמש במקרקעין. בשני המקרים זכאי מוסד ציבורי לפטור מלא ממס שבח ומס מכירה (בוטל) בשל מימוש הזכות במקרקעין במידה והמקרקעין היו בידיו במשך תקופה של שנה לפחות ושימשו את המוסד במישרין במשך תקופה של 80% מתקופת ההחזקה של הזכות במקרקעין. בנוסף מציינת הועדה כי עמדת המשיב בעניין זה סותרת את עמדתה של רשות המיסים בישראל, על פיה המס על "עסקת שלבים" אמור להיות ניטרלי וזהה למס אשר היה מוטל על העסקה כולה.

 

ראה גם מיסוי מקרקעין טפסים לצורך הדיווח למשרד מיסוי מקרקעין.

  

לחץ כאן לו''ע 1573-08 קופת חולים כללית נ' מס שבח ת''א 1

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח