ו''ע 1361/06 - רן רונן (פקר) נגד מנהל מס שבח

 

פסק הדין דן בשאלת סיווגה של "דירת נופש" לעניין החיוב במס רכישה - האם דינה כ"דירת מגורים" הזכאית להקלה במס רכישה או שמא דינה כבנין רגיל אשר אינו זכאי להקלה.

נפסק כי הדירה אומנם מקיימת את המבחן האובייקטיבי לקיומה של דירת מגורים אך אינה מקיימת את המבחן הסובייקטיבי - מבחן כוונת השימוש למגורים ועל כן, לא זכאי הרוכש להקלות במס רכישה.

 

ראה גם מיסוי מקרקעין טפסים לצורך הדיווח למשרד מיסוי מקרקעין.

 

לחץ כאן לו''ע 1361/06 - רן רונן (פקר) נגד מנהל מס שבח

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח