ו''ע 11460-09-11 מלול ואח' נ' מנהל מס שבח חדרה

 

בית המשפט קבע כי זכויות בניה צפויות אשר צמודות לדירת מגורים מהוות נכס נפרד מן הדירה אשר הפטור ממס שבח לא חל עליו.

על כן, ניתן לשום את ערכן של אותן זכויות בניה בנפרד מדירת המגורים ולמסות אותו ערך בנפרד.

מסקנה זו לא משתנה במקרים בהם מימוש אותן זכויות בניה הינו כפוף לקבלת היתר ממנהל מקרקעי ישראלי. 

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

 

לחץ כאן לו''ע 11460-09-11 מלול ואח' נ' מנהל מס שבח חדרה