ו"ע 1026-07 שטילמן ואח' נ מנהל מס שבח מקרקעין אזור טבריה - קביעת יום הרכישה במתנה

במקרה זה דובר במוכר אשר קיבלת את הנדל"ן במתנה.

מנהל מיסוי מקרקעין לא הסכים לראות את יום הרכישה של המוכר כיום הרכישה של נותן המתנה. לטענתו לא שילם את מס הרכישה לפני פטירתו ועל כן, לא חל סעיף 29 או סעיף 37 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק"), והשית על היורשים מס שבח בשיעור מרבי במקום מס היסטורי בשיעור 12% בלבד (ראה לעניין זה חישוב מס שבח)

 

הוכח כי נותן המתנה ומקבל המתנה הצהירו על העסקה במועד.

נפסק כי אף אם חל עיכוב בתשלום אגרת העברה עקב השגה אין לראות בכך משום תשלום אחרי פטירת נותן המתנה, אשר בגינו לא יכנס מקבל המתנה לנעליו של נותן המתנה לעניין מועד הרכישה.

 

ראה גם מיסוי מקרקעין טפסים לעניין הדיווח אל משרדי מיסוי מקרקעין. החזר מס שבח , שומה עצמית מס שבח.

 

לחץ כאן לו"ע 1026-07 שטילמן ואח' נ מנהל מס שבח מקרקעין אזור טבריה - קביעת יום הרכישה במתנה