ו"ע 1015-07 - חברה קבלנית איגוד מקרקעין

 

מאחר והחברה לא התחילה בפועל בבניית הפרויקט ולא נחתמו הסכמי מכר עם רוכשים, לפחות 12 חודשים לפני הפעולה באיגוד, כנדרש בהוראת הביצוע מיסוי מקרקעין 8/2003, סווגה החברה כאיגוד מקרקעין.  

 

לחץ כאן לו"ע 1015-07 - חברה קבלנית איגוד מקרקעין

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים