ועדת הכספים אישרה לקריאה שניה ושלישית הצעת חוק אשר תחזיר את הפטור ממס שבח על מכירת דירה ל- 4 שנים במקום 8 שנים

כזכור, בחוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה)(הוראת שעה), התשע"א-2011, נקבע כי הפטור ממס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים אשר חל כל 4 שנים יחול החל משנת המס 2013 כל 8 שנים. במסגרת הצעת החוק הנ"ל נקבע כי הפטור ממס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים יהא, שוב, כל 4 שנים. כמו כן, במסגרת הצעת החוק נקבעו הטבות אשר יעודדו קופות גמל להשקיע בדירות להשכרה.

 

לחץ כאן למסמך המלא

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים