הקלה במס רכישה בשל ילד נכה

 

בעקבות פניות רבות של הציבור בעניין תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) הקלה במס רכישה בשל ילד נכה, פרסמה רשות המסים בשנית את הנחייתו של היועץ המשפטי לרשות מר משה מזרחי עו"ד (רו"ח) בסוגייה.

 

לחץ כאן למסמך הקלה במס רכישה בשל ילד נכה

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים