הקבינט החברתי כלכלי אישר את הרפורמה במס שבח - הרפורמה שאושרה כוללת 5 צעדים:

  1. מיסוי מקרקעין - חוק ההורשה - קציבת פטור ממס שבח בירושה.  עד היום, דירה שעברה בירושה והייתה פטורה ממס שבח, הפטור היה עובר באופן אוטומטי ליורשים. על-פי ההחלטה הפטור יוגבל לשנתיים בלבד ולאחר מכן יחול עליו מס שבח מלא (מלבד דירה שעוברת בירושה מבעל לאישתו (ולהיפך) או לילד שמתחת לגיל 21 ומקרים אחרים המפורטים בהחלטה) - [ראה גם פטור ממס שבח לדירה שהתקבלה בירושה]
  2. משפרי דיור - קיצור תקופת החזקת דירה בהמתנה - בהתאם למהלך, תקוצר תקופת ההמתנה שבין רכישת דירה חדשה לבין מכירת דירה קודמת, לעניין מס שבח [ראה גם דירת מגורים יחידה לעניין מס שבח] ורכישה [ראה גם דירה יחידה לעניין מס רכישה] כאחד, מ-24  חודשים ל-12 חודשים .
  3. יישום המלצות צוות 120 הימים - אימוץ דוח צוות 120 הימים אשר עסק בסוגיית הדיור במגזר הערבי. המהלך יעודד את המגזר הערבי להסדיר רישומים בקרקע.
  4. הגדלת היצע הדיור בקרקעות פרטיות - 100,000 יחידות דיור זמינות לבניה בקרקע פרטית. המהלך יעודד בעלי קרקעות לשווק את הקרקע ויסייע לפתרון משבר הדיור, זאת על ידי מתן הקלות במיסוי לבעלי קרקע פרטיים לתקופה מוגבלת של 3 שנים מיום ההחלטה.המהלך גם מתייחס לייעול פעילות הפיתוח ברשויות המקומיות והסדרת היחסים שבין הרשות המקומית לבין היזם לשיפור התהליך.
  5. פישוט הליכי תכנון ובנייה - תחבורה תומכת דיור - ייעול תהליכי הרישוי של דרכים ומסילות ברזל על ידי מתן פטור מהיתר בנייה לעבודות זמניות, הסמכת הות"ל לתת הרשאה באופן עצמאי ומתן אפשרות למקים הפרויקט הלאומי לפנות לות"ל לקבלת הרשאה.

 

ראה גם הצעת הרפורמה במס שבח של שר האוצר כחלון

 

לחץ כאן להודעת משרד האוצר

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים