הנחיות לעניין אישור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) לאור תיקון מס' 70 לחוק

 

ביום 14 במרץ 2011 פרסם ד"ר חיים גבאי סמנכ"ל בכיר שומה ובקורת ברשות המסים הנחיה הקובעת כי לצורך ייעול הטיפול ברכישות מקבלנים שיעור המקדמה ברכישה מקבלן יעמוד על 7.5% מן התמורה. קבלן אשר קיבל אישור מפקיד השומה לפי סעיף 50 לחוק, תופעל אוטומטית סמכות המנהל להקטין את המקדמה והרוכש לא יהא חייב בהעברתה.

 

לחץ כאן להנחיות לעניין אישור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) לאור תיקון מס' 70 לחוק

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים