הממשלה אישרה את הרפורמה בחוק מיסוי מקרקעין - הרפורמה שאושרה כוללת 5 צעדים:

  1. קציבת פטור ממס שבח בירושה -  עד היום, דירה אשר עברה בירושה והייתה פטורה ממס שבח, הפטור היה עובר באופן אוטומטי ליורשים. על-פי התיקון לחוק הפטור יוגבל לשנתיים בלבד ולאחר מכן יחול עליו מס שבח מלא (מלבד דירה אשר עוברת בירושה בין בני זוג או לילד שמתחת לגיל 21 ומקרים אחרים המפורטים בהצעה לתיקון החוק). [ראה גם פטור ממס שבח לדירה שהתקבלה בירושה].
  2. משפרי דיור - קיצור תקופת החזקת דירה בהמתנה - בהתאם לתיקון החוק, תקוצר תקופת ההמתנה שבין רכישת דירה חדשה לבין מכירת דירה קודמת, לעניין מס שבח [ראה גם דירת מגורים יחידה לעניין מס שבח] ו- מס רכישה כאחד [ראה גם דירה יחידה לעניין מס רכישה], מ-24  חודשים ל-12 חודשים.
  3. יישום המלצות צוות 120 הימים - אימוץ דוח צוות 120 הימים אשר עסק בסוגיית הדיור במגזר הערבי. המהלך יעודד את המגזר הערבי להסדיר רישומים בקרקע.
  4. הגדלת היצע הדיור בקרקעות פרטיות - 100,000 יחידות דיור זמינות לבניה בקרקע פרטית. המהלך יעודד בעלי קרקעות לשווק את הקרקע ויסייע לפתרון משבר הדיור, זאת על ידי מתן הקלות במיסוי לבעלי קרקע פרטיים לתקופה מוגבלת של 3 שנים מיום ההחלטה. המהלך גם מתייחס לייעול פעילות הפיתוח ברשויות המקומיות והסדרת היחסים שבין הרשות המקומית לבין היזם לשיפור התהליך.
  5. פישוט הליכי תכנון ובנייה - תחבורה תומכת דיור - ייעול תהליכי הרישוי של דרכים ומסילות ברזל על ידי מתן פטור מהיתר בנייה לעבודות זמניות, הסמכת הות"ל לתת הרשאה באופן עצמאי ומתן אפשרות למקים הפרויקט הלאומי לפנות לות"ל לקבלת הרשאה.

 

ראה הודעת משרד האוצר אישור תקציב המדינה והתכנית הכלכלית לשנים 2015-2016

 

ראה גם הצעת הרפורמה במיסוי מקרקעין של שר האוצר כחלון

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים