החלטת מיסוי 8758/12 - מיסוי מקרקעין - דירות מגורים – זכאות היורשים לפטור לפי סעיף 49ב(5) לאור זכאותו של המוריש לפטור לפי הוראת השעה – החלטת מיסוי בהסכם

  

העובדות:

  1. מר י' (להלן: "המנוח") נפטר בחודש 02/2011. במועד פטירתו הייתה למנוח דירת מגורים אחת בלבד (להלן: "דירת הירושה"). בהתאם לצו ירושה ע"פ דין יורשיו הינם ילדיו בחלקים שווים.

 

  1. מספר חודשים לפני פטירתו העביר המנוח לנכדו דירת מגורים אחרת בהעברה ללא תמורה בפטור ממס שבח לפי הוראות סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק").

 

  1. בכוונת יורשיו של המנוח למכור את דירת הירושה.

 

  1. לאור ההעברה שבוצעה על ידי המנוח כמתואר בסעיף 2 לעיל, המנוח לא היה זכאי לפטור לפי הוראות פרק חמישי 1 לחוק לו הדירה הייתה נמכרת על ידי המנוח במועד המכירה על ידי יורשיו. יחד עם זאת המכירה, לו הייתה מבוצעת ע"י המנוח, הייתה זוכה לפטור לפי סעיף 6(א) לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן: "הוראת השעה").

 

הבקשה:

לאור העובדה שאילו המנוח היה בחיים ומוכר את הדירה במועד המכירה ע"י יורשיו המכירה הייתה זוכה לפטור לפי סעיף 6(א) להוראת השעה ומכיוון שהתנאי הנקוב בסעיף 49ב(5)(ג) לחוק אינו דורש שהמכירה תהיה פטורה לפי הוראות פרק חמישי 1 בלבד, מתבקש אישור שמכירת דירת הירושה תהיה פטורה לפי הוראות סעיף 49ב(5) בידי היורשים – ילדיו של המנוח.

 

החלפת המיסוי ותנאיה:

  1. מכירת דירת הירושה בתקופת הוראת השעה תהיה פטורה ממס לפי הוראות סעיף 49ב(5) לחוק ככל ששווי המכירה של כל הדירה לא יעלה על 2,200,000 ₪. וזאת לאור הוראות סעיף 49ב(5)(ג) לחוק המזכה את המוכר בפטור שהיה זכאי לו המוריש לו היה בחיים בעת המכירה, ולפיכך תחול מגבלת התקרה של הפטור לפי הוראת השעה.

 

  1. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 8758/12

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים