החלטת מיסוי 72/06 - מיסוי מקרקעין - פירוק שיתוף בין בעלי זכויות במספר נכסים באותו בניין לפי סעיף 67 לחוק – החלטת מיסוי  בהסכם

 

העובדות:

  1. מר א' ומר ב' הינם אחים ובעלים משותפים בחלקים שווים ב- 8 חלקות משנה בבניין.
  2. זכות הבעלות בחלקות המשנה הנ"ל הועברה לאחים במתנה מהוריהם.
  3. כיום מבקשים מר א' ומר ב' לפרק את השיתוף ביניהם בדרך של ייחוד נכסים באופן הבא:
  1. בעקבות החלוקה המבוקשת ישלם א' ל-ב' תשלום איזון בהתאם לשמאות שבוצעה.

 

פרטי הבקשה:

על החלוקה המבוקשת יחולו הוראות סעיף 67 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק").

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1. על החלוקה המבוקשת יחולו הוראות סעיף 67 לחוק אולם אין בכך בכדי לאשר כי החלוקה שתתבצע, לרבות תשלומי האיזון, הינה בהתאם לשווי היחסי של חלקיהם בבניין. תשלומי האיזון ימוסו בהתאם להוראות החוק.
  2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 72/06

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים