החלטת מיסוי 71/06 - מיסוי מקרקעין - איחוד וחלוקה בחלקות גובלות ורצופות לפי סעיף 67 לחוק מבלי להזדקק להליכי תכנון – החלטת מיסוי  בהסכם

 

העובדות:

  1. חלקה א' (להלן: "חלקה א') הינה בבעלות משותפת (במושע) של מר א' (5/8) ואחותו גב' ב' (3/8).
  2. חלקה ב' (להלן: "חלקה ב'") הינה בבעלות משותפת (במושע) של א' ואשתו (1/4 לכל אחד מבני הזוג) ושל גב' ב' ובעלה (1/4 לכל אחד מבני הזוג).

חלקה א'

  1. על פי תוכנית איחוד וחלוקה הוענקו זכויות בניה בחלקה א' וכך היא פוצלה ל- 5 חלקות חדשות, חלקות 2 עד 6 בגוש A הנובעות מחלקה א'. על כל אחת מהחלקות ניתן לבנות שני קוטג'ים. חלקות 3 עד 6 הינן חלקות גובלות ורצופות ואילו חלקה 2 נמצאת מעבר לכביש אשר מפריד בינה לבין חלקות 3 עד 6.
  2. זכויות הבעלות בכל אחד מהחלקות החדשות (6 – 2) נשארו כפי שהיו בחלקה א', כלומר בעלות משותפת (במושע) בכל חלקה וחלקה של מר א' (5/8) וגב' ב' (3/8).

חלקה ב'

  1. על פי תוכנית איחוד וחלוקה הוענקו זכויות בניה בחלקה ב' וכן היא פוצלה ל- 6 חלקות חדשות, חלקות 12 עד 17 בגוש A הנובעות מחלקה ב'. על כל אחת מהחלקות ניתן לבנות שני קוטג'ים. חלקות 12 עד 17 הינן חלקות גובלות ורצופות. חלקות 12 ו- 17 בעלות שטח של 572 מ"ר ו- 571 מ"ר בהתאמה. ואילו כל אחת מחלקות 13 עד 16 בעלת שטח של כ- 515 מ"ר.
  2. זכויות הבעלות בכל אחת מהחלקות החדשות (17 – 12) נשארו כפי שהיו בחלקה ב', כלומר בעלות משותפת (במושע) בכל חלקה וחלקה של בני הזוג א' (1/2) ובני הזוג ב' (1/2).
  3. ברצון הצדדים לחלק ביניהם מחדש את הבעלות בחלקות מבלי לשלם אחד לשני תשלומי איזון ובלי להזדקק להליכי תכנון ספציפיים לאיחוד החלקות, כדלקמן (להלן: "החלוקה המבוקשת").

 

פרטי הבקשה:

החלוקה המבוקשת תהא פטורה לפי הוראות סעיף 67 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק").

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1. על החלוקה המבוקשת יחולו הוראות סעיף 67 לחוק. אין בכך בכדי לאשר כי החלוקה שתתבצע הינה בהתאם לשווי היחסי של חלקיהם בחלקות.
  2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 71/06

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים